Aktualności

2019.06.07-09 – Spotkanie wolontariuszy Góry Tabor.

9 czerwca 2019
Grupa przybyła do nas pod opieką referenta powołań, ks. Marcina Stefanika TChr oraz kl. Krzysztofa de Bruijna TChr. Wraz z nami, uczestniczyli oni w modlitwach i nabożeństwach, zaś w Wigilię […] [+]

2019.06.09 – Święcenia episkopatu ks. Szymona Stułkowskiego w Poznaniu.

9 czerwca 2019
Święceń udzielał arcybiskup metropolity poznański ks. Stanisław Gądecki. W swym herbie, ks. bp. Szymon umieścił słowa: Vos autem dixi amicos – Was nazwałem przyjaciółmi. Święcenia biskupie, pełniącego dotychczas obowiązki Rektora […] [+]

2019.06.05 – Pogrzeb śp. Bogusława Rembalskiego oraz pogrzeb ks. Józefa Kamińskiego TChr.

5 czerwca 2019
O godz. 11:00, w kościele parafialnym p.w. św. Jana Kantego w Poznaniu uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. Bogusława, ojca dziekana dekanatu Święcichowa, księdza Artura Rembalskiego. Msza Święta pogrzebowa, której przewodniczył ksiądz […] [+]

2019.06.01 – Lednica 2000

2 czerwca 2019
Przybyło około sześćdziesiąt tysięcy młodzieży, setki harcerzy, wolontariuszy, księży i osób życia konsekrowanego, z różnych stron kraju i świata, aby na Polach Lednickich stworzyć wspólnotę przepełnioną duchem chrześcijańskiej wiary i […] [+]

2019.05.28 – Złoty jubileusz kapłaństwa na Jasnej Górze

28 maja 2019
Częstochowa i jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej to ważne miejsce dla każdego Polaka – jeśli nie ze względów religijnych to z uwagi na historię naszej Ojczyzny. Każdy chrystusowiec czci i odwiedza […] [+]

2019.05.27 – Złoty jubileusz kapłaństwa w Nowicjacie

27 maja 2019
Wśród wielu miejsc odwiedzanych przez chrystusowców obchodzących 50. rocznicę święceń kapłańskich nie mogło zabraknąć nowicjatu. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w domu formacyjnym w Mórkowie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Edward Strycharz […] [+]

2019.05.26 – Złoty jubileusz kapłaństwa w Stargardzie

26 maja 2019
Parafia św. Józefa w Stargardzie to szczególe miejsce dla chrystusowców, którzy w tym roku obchodzą 50. rocznicę święceń kapłańskich. W kościele św. Jana 24 maja 1969, z rąk sługi Bożego […] [+]

2019.05.22 – Prymicje w nowicjacie.

24 maja 2019
Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Roman Melnyk, a kazanie wygłosił ks. Maksymilian Ślusarczyk, bogata była we wspomnienia związane z tym najwcześniejszym etapem formacji, oraz ogromną wdzięczność za troskę ze strony […] [+]

2019.05.24 – Złoty jubileusz kapłaństwa w Poznaniu.

24 maja 2019
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki. [+]

2019.05.21 – Święcenia prezbiteratu i diakonatu w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej

21 maja 2019
W archikatedrze poznańskiej, z rąk biskupa pomocniczego ks. Damiana Bryla, święcenia prezbiteratu przyjęli: dk. Michał Armatys, dk. Karol Baj, dk. Roman Melnyk i dk. Maksymilian Ślusarczyk. Święcenia diakonatu otrzymali: kl. […] [+]

Archiwa

© 2017-2022 Chrystusowcy – Nowicjat
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Mórkowo 3, 64-111 Lipno
Wdrożenie: Solmedia.pl