2019.12.28-29 – Odwiedziny rodziców w Nowicjacie.

29 grudnia 2019
Rodzice mogli spędzić trochę czasu ze swoimi synami, ale również mieli okazję doświadczyć rytmu życia zakonnego w Nowicjacie. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, śpiewu kolęd oraz części humorystycznej przygotowanej przez naszych […] [+]

2019.12.25 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2019
Świętowanie Bożego Narodzenia jest pełne radości. We wspólnocie Nowicjackiej nasza radość jest tym większa, że gościmy naszego przełożonego generalnego ks. Krzysztofa Olejnika TChr. Po porannych modlitwach uczestniczyliśmy we Mszy św., […] [+]

2019.12.24 – Pasterka w Mórkowie

24 grudnia 2019
Nasza nowicjacka wspólnota włączyła się we wspólną modlitwę w czasie Mszy św. Pasterskiej. Liturgia rozpoczęła się o godzinie 22.00 w kościele parafialnym w Mórkowie pod przewodnictwem proboszcza ks. Zbigniewa Dobronia. […] [+]

2019.12.24 – Wigilia w Nowicjacie

24 grudnia 2019
Nasze świętowanie rozpoczęliśmy od modlitwy różańcowej w kaplicy domu nowicjackiego. W czasie modlitwy powierzaliśmy sprawy naszego Zgromadzenia oraz intencje naszych rodzin, przyjaciół i dobrodziejów. Po chwili adoracji, z kolędą na […] [+]

Życzenia na Boże Narodzenie

15 grudnia 2019
Prorok Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza na świat, pokazuje, jak wielką łaską dla każdego człowieka jest Wcielenie. Wszechmogący Bóg przyjmuje ludzkie ciało, aby wyzwolić całe stworzenie spod władzy grzechu. Codziennie mamy […] [+]

Z kart historii…

9 grudnia 2019
HISTORIATOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGODLA POLONII ZAGRANICZNEJ Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej zostało powołane do życia w 1932 r. przez Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda. Domem macierzystym zgromadzenia stał się pałac wraz z majątkiem […] [+]

Jak wstąpić do nowicjatu?

9 grudnia 2019
Konieczny jest osobisty kontakt z osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie kandydatów.   Zapraszamy na stronę Referatu Powołań: www.powolania.chrystusowcy.pl [+]

Archiwa

© 2017-2024 Chrystusowcy – Nowicjat
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Mórkowo 3, 64-111 Lipno
Wdrożenie: Solmedia.pl