2019.12.28-29 – Odwiedziny rodziców w Nowicjacie.

29 grudnia 2019

Rodzice mogli spędzić trochę czasu ze swoimi synami, ale również mieli okazję doświadczyć rytmu życia zakonnego w Nowicjacie. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, śpiewu kolęd oraz części humorystycznej przygotowanej przez naszych nowicjuszy.
Bardzo cieszyła nas obecność przełożonego generalnego ks. Krzysztofa Olejnika TChr, który koncelebrował Mszę św. w niedzielę. Ks. Generał w swojej homilii zauważył, że zebraliśmy się ze względu na Chrystusa – zarówno nowicjusze jak i ich rodzice – jako rodzina połączona szczególnymi więzami miłości, której źródłem jest Bóg. Mimo wielu trudności jakie współcześnie napotyka chrześcijańska rodzina cieszy się ona błogosławieństwem i nieustanną opieką Stwórcy. Wartość rodziny mocno opiera się na stwórczym zamyśle Boga – zarówno na poziomie fizycznym jak i duchowym. Wszelkie niebezpieczeństwa mają nas mobilizować do tego, aby jeszcze mocniej, każdego dnia, powierzać się Temu, który nas prowadzi przez życie.


Archiwa