Nabożeństwa majowe w Mórkowie

30 maja 2017
Tradycyjne „majówki” to wspaniałe przeżycie, okazja do chwalenia Maryi, do głębokiej refleksji i wspólnotowej modlitwy w ważnych intencjach. Przez cały maj codziennie modliliśmy się litanią loretańską w naszej kaplicy nowicjackiej, […] [+]

Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym

23 maja 2017
Święcenia diakonatu przyjęło czterech naszych współbraci z V kursu seminarium: dk. Michał Ogrodnik, dk. Mieczysław Dusza, dk. Przemysław Syguła i dk. Grzegorz Suski. Święcenia kapłańskie przyjęło ośmiu naszych współbraci diakonów, […] [+]

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2017
Wieczornicę patriotyczną przygotowali wszyscy nowicjusze i wszyscy wzięli w niej aktywny udział. Piękną dekorację sali kominkowej zrobił Maciej Murańka. Spotkanie prowadził Grzegorz. Referaty historyczne wygłosili: Jakub o Matce Bożej jako […] [+]

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski u Sióstr Misjonarek w Morasku

3 maja 2017
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej założył współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, Sługa Boży o. Ignacy Posadzy TChr. Charyzmat mamy wspólny: praca na rzecz Polaków na emigracji. Podobnie też pracujemy, […] [+]

Archiwa

© 2017-2024 Chrystusowcy – Nowicjat
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Mórkowo 3, 64-111 Lipno
Wdrożenie: Solmedia.pl