Nabożeństwa majowe w Mórkowie

30 maja 2017

Tradycyjne „majówki” to wspaniałe przeżycie, okazja do chwalenia Maryi, do głębokiej refleksji i wspólnotowej modlitwy w ważnych intencjach. Przez cały maj codziennie modliliśmy się litanią loretańską w naszej kaplicy nowicjackiej, a w każdy czwartek i niedzielę maja śpiewaliśmy litanię wraz z parafianami z Mórkowa i Lipna. Przewodniczył na zmianę ks. Magister i ks. Zbigniew Dobroń, proboszcz parafii Mórkowo. Najpierw zawsze śpiewaliśmy kilka pieśni maryjnych, potem litania do Najświętszej Maryi Panny, a następnie błogosławieństwo kapłana, Bogurodzica i Apel Jasnogórski.

Bardzo ważny dla nas, nowicjuszy, oraz parafian był wspólnotowy charakter tego modlitewnego, maryjnego spotkania – jako włączenie się w długą polską tradycję religijną oraz podkreślenie silnej więzi nowicjatu z parafią, naszymi Przyjaciółmi i Dobrodziejami. Pierwsze nabożeństwo majowe w Polsce oficjalnie odprawiono w 1852 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po niespełna 30 latach trafiło już do wszystkich parafii i stało się bardzo popularne. Szybko narodziła się też tradycja śpiewania Litanii do Najświętszej Maryi Panny przy kapliczkach przydrożnych, pod figurami Matki Bożej, pod krzyżami na rogatkach miejscowości. Tradycja ta jest silna także i dziś, czego dowodem są „majówki” w Mórkowie, odbywające się codziennie w różnych miejscach wsi. Jesteśmy dumni, że od lat wpisujemy się w tę parafialną tradycję poprzez niedzielne nabożeństwo pod figurą Matki Bożej na terenie nowicjatu. Bardzo cieszyliśmy się z każdego z tych spotkań.


Archiwa