22 kwietnia 2012 – Pawłowice

22 kwietnia 2012
Obiad zjedliśmy na plebani, korzystając z gościnności ks. Proboszcza pawłowickiej parafii. Po obiedzie, w kościele miała miejsce pogadanka przygotowana przez nowicjuszy. Audytorium dopisało. Opowiadaliśmy o okolicznościach powstania naszego zgromadzenia i […] [+]

15 kwietnia 2012 – Niedziela Miłosierdzia – Śluby Wieczyste

16 kwietnia 2012
W drodze powrotnej z Poznania udaliśmy się do Kiekrza, miejsca nieprzypadkowego w Niedzielę Miłosierdzia. W Kiekrzu, znajduje się dom Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zgromadzenia, do którego należała św. s. Faustyna […] [+]

13 kwietnia 2012 – Puszczykowo

16 kwietnia 2012
Z Sukces został osiągnięty – odgruzowanie powiodło się. Fragment świata stał się dzięki ludzkiej pracy piękniejszy. Ksiądz Superior puszczykowskiego domu był zadowolony z postawy nowicjuszy i wdzięczny im za zaangażowanie. […] [+]

Remont dachu

11 kwietnia 2012
Czytelnikom naszego kalendarium polecamy intencję modlitewną: o dobrą pogodę na czas remontu i o szczęśliwy przebieg prac dla „górali grasujących na dachu”. Poniżej kilka zdjęć ukazujących pierwsze zmiany. [+]

Święta Wielkanocne

10 kwietnia 2012

Wielkanoc

9 kwietnia 2012
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego była we wspólnocie nowicjackiej dniem radości (co nie powinno dziwić, jako że nowicjat zamieszkują bez wyjątku osoby wierzące). Spożyliśmy rano świąteczne śniadanie, dzięki któremu mieliśmy siły, by […] [+]

7 kwietnia 2012 – Wielka Sobota

9 kwietnia 2012
We wspólnocie nowicjackiej Wielka Sobota była dniem całodziennej adoracji. Po zakończeniu adoracji udaliśmy się do Lipna, by uczestniczyć w liturgii Wigilii Paschalnej (należącej już do Niedzieli Zmartwychwstania). Tam mrok nocy […] [+]

6 kwietnia 2012 – Wielki Piątek

7 kwietnia 2012
We wspólnocie nowicjackiej Wielki Piątek był dniem całodziennej adoracji. Uczestniczyliśmy także w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Kulminacyjnym punktem dnia była wielkopiątkowa liturgia, podczas której Krzyż był obnażony i adorowany. Po liturgii […] [+]

5 kwietnia 2012 – Wielki Czwartek

7 kwietnia 2012
W nowicjackiej wspólnocie w duchu wdzięczności i radości wzięliśmy udział w wielkoczwartkowej Eucharystii – pamiątce i uobecnieniu zbawczych wydarzeń, które są drogą ocalenia człowieka. Nasze świetowanie rozpoczęliśmy od uroczystej kolacji […] [+]

Droga Krzyżowa ulicami Wilkowic i Lipna

6 kwietnia 2012
Jako wspólnota nowicjacką, uczestniczyliśmy w dwóch takich Drogach Krzyżowych. W Wielki Wtorek byliśmy w Wilkowicach, zaś w Wielką Środę w Lipnie. Wraz z mieszkańcami tych miejscowości rozważaliśmy mękę Pańską, by […] [+]

Archiwa

© 2017-2024 Chrystusowcy – Nowicjat
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Mórkowo 3, 64-111 Lipno
Wdrożenie: Solmedia.pl