22 kwietnia 2012 – Pawłowice

22 kwietnia 2012

Obiad zjedliśmy na plebani, korzystając z gościnności ks. Proboszcza pawłowickiej parafii. Po obiedzie, w kościele miała miejsce pogadanka przygotowana przez nowicjuszy. Audytorium dopisało. Opowiadaliśmy o okolicznościach powstania naszego zgromadzenia i jego założycielu, o misji Towarzystwa oraz o formacji nowicjackiej. Nie zabrakło również świadectw nowicjuszów, pokazujących, że Pan Bóg nawet na krzywych i skomplikowanych liniach życia potrafi pisać prosto i sensownie. Jeśli tylko damy Mu szansę.


Archiwa