Zjazd Rodziców

29 kwietnia 2018
Z powodu dużej odległości pierwsi goście zjawili się w domu nowicjackim już w piątek. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego zjazdu dopisała pogoda, dlatego czas przeznaczony na rekreację spędziliśmy na […] [+]

Tydzień Biblijny

21 kwietnia 2018
W naszej kaplicy w widocznym miejscu został wystawiony egzemplarz Biblii, a w ramach codziennego czytania Pisma Świętego wspólnie odczytywaliśmy z ambony księgę Dziejów Apostolskich. Dodatkowo w trakcie studium była możliwość […] [+]

Profesja wieczysta

8 kwietnia 2018
Były to ostanie śluby tych Chrystusowców, poprzedzone we wcześniejszych latach, pierwszymi ślubami na okres jednego roku po ukończeniu nowicjatu, drugimi rocznymi oraz trzecimi na czas trzech lat już w seminarium; […] [+]

Urodziny ojca Franciszka

7 kwietnia 2018
,,Ojciec” jak wszyscy Go nazywają, pełni w naszym domu funkcję spowiednika oraz zawsze służy radą duchową i życiową. Świętowanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia, której przewodniczył sam jubilat, a kazanie wygłosił przełożony […] [+]

Imieniny Przełożonego Generalnego

3 kwietnia 2018
Przełożony Generalny jest znakiem jedności i tożsamości Towarzystwa, ponieważ troszczy się o całe zgromadzenie oraz dba o zachowywanie wierności charyzmatowi. Uroczystość rozpoczęła uroczysta Msza święta, której przewodniczył sam solenizant, a […] [+]

Wielkanoc w nowicjacie

2 kwietnia 2018
Poniedziałek również miał charakter uroczysty, tak że obowiązywał niedzielny plan dnia. Dodatkowo nowicjusze w czasie przechadzki mieli okazję zobaczyć konstrukcje grobów Pańskich w okolicznych kościołach. Wieczorem natomiast w czasie wspólnej […] [+]

Życzenia Wielkanocne

1 kwietnia 2018
Obchodząc Święta Wielkanocne jednoczymy się z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. Uroczystość Wielkiej Nocy przypomina światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg, który miłuje człowieka i […] [+]

Archiwa

© 2017-2024 Chrystusowcy – Nowicjat
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
Mórkowo 3, 64-111 Lipno
Wdrożenie: Solmedia.pl