Profesja wieczysta

8 kwietnia 2018

Były to ostanie śluby tych Chrystusowców, poprzedzone we wcześniejszych latach, pierwszymi ślubami na okres jednego roku po ukończeniu nowicjatu, drugimi rocznymi oraz trzecimi na czas trzech lat już w seminarium; są ślubami dozgonnymi, ponieważ profesi zobowiązują się przestrzegać czystości, ubóstwa i posłuszeństwa do końca życia. W czasie Mszy św. w kaplicy seminaryjnej po złożeniu ślubów i podpisaniu aktu profesji, otrzymali neoprofesi pamiątkowe krzyże – repliki krzyża, który znajduje się w kaplicy Domu Głównego. Polecajmy nowych żołnierzy Chrystusowych w swoich modlitwach.

A. Ławniczak


Archiwa