Życzenia Wielkanocne

1 kwietnia 2018

Obchodząc Święta Wielkanocne jednoczymy się z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania. Uroczystość Wielkiej Nocy przypomina światu, że ostatecznie zawsze zwycięża Bóg, który miłuje człowieka i obdarza go prawdziwym dobrem i szczęściem. W Jezusie Chrystusie Zwyciężającym śmierć, Bóg daje nam udział w swoim zwycięstwie nad złem oraz prowadzi do pełni prawdy, miłości i życia.
Niech nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym, stanie się dla nas źródłem głębokiej radości i pokoju serca. Niech Jego łaska umacnia nas w wypełnianiu naszych codziennych zadań. Niech uzdalnia nas do świadectwa o nowym życiu, którego staliśmy się uczestnikami.

Z darem modlitwy
wspólnota nowicjacka Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej


Archiwa