5 kwietnia 2012 – Wielki Czwartek

7 kwietnia 2012

W nowicjackiej wspólnocie w duchu wdzięczności i radości wzięliśmy udział w wielkoczwartkowej Eucharystii – pamiątce i uobecnieniu zbawczych wydarzeń, które są drogą ocalenia człowieka. Nasze świetowanie rozpoczęliśmy od uroczystej kolacji w zakonnym refektarzu. Tego dnia zaszczycił wspólnotę nowicjacką swoją obecnością Przełożony Generalny naszego zgromadzenia ks. Tomasz Sielicki. Wygłosił on podczas mszy świętej homilię, w której zwrócił uwagę na to, że styl życia kapłana powinien być wyznaczany i kształtowany przez ciągłą konfrontację z pytaniem: „czego Bóg ode mnie oczekuje?”. Uczciwe szukanie odpowiedzi na to pytanie i rzetelne wdrażanie jej w życie pozwala uniknąć tragedii sprzeniewierzenia się własnemu powołaniu.


Archiwa