Święcenia diakonatu i prezbiteratu w Towarzystwie Chrystusowym

23 maja 2017

Święcenia diakonatu przyjęło czterech naszych współbraci z V kursu seminarium: dk. Michał Ogrodnik, dk. Mieczysław Dusza, dk. Przemysław Syguła i dk. Grzegorz Suski. Święcenia kapłańskie przyjęło ośmiu naszych współbraci diakonów, obecnie już neoprezbiterów: ks. Przemysław Marek, ks. Grzegorz Warszawski, ks. Krzysztof Grabowski, ks. Sławomir Strycharski, ks. Marcin Ossoliński, ks. Maciej Onaszkiewicz, ks. Mateusz Szleger, ks. Piotr Wróblewski. Godność pierwszego i drugiego stopnia posługi kapłańskiej przyjęli z rąk ks. bp Damiana Bryla, który podczas homilii przypomniał o tym, że kapłaństwo jest służbą i zobowiązaniem. Prosił też rodziny neoprezbiterów, by czuły się w pełni włączone w rodzinę zakonną swoich bliskich i z radością pozwoliły im w całości odejść w tę służbę, poświęcić się jej. Prosił zgromadzonych o modlitwę i wsparcie dla nowo wyświęconych na trud, którego się podjęli. W tę modlitwę włączyliśmy się także my, nowicjusze, służąc pomocą na zapleczu uroczystości – w zakrystii oraz w refektarzu podczas uroczystego obiadu i w ogrodzie, gdzie świętowano przy potrawach grillowych.

Natomiast już w czwartek, 25 maja, sześciu z nowo wyświęconych kapłanów przyjechało do nas, do Mórkowa, by odprawić mszę prymicyjną. Przewodniczył ks. Grzegorz Warszawski, a homilię wygłosił ks. Przemysław Marek. Ten drugi zachęcał nas do pełnego włączenia się w radość przeżywania Zmartwychwstania Pańskiego, a pierwszy zapewniał, że czas bardzo szybko biegnie – niedawno jeszcze wspólnie graliśmy w piłkę, niedługo nasze pierwsze śluby zakonne, seminarium, potem święcenia… Po mszy św. neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym błogosławieństwa prymicyjnego. Dla nas było to niezwykłe przeżycie, ponieważ po raz pierwszy w życiu otrzymaliśmy to błogosławieństwo jako zakonnicy.

Serdecznie dziękujemy naszym współbraciom kapłanom, gratulujemy neoprezbiterom i nowym diakonom. Życzymy wiele łask Bożych i darów Ducha Świętego! Jesteśmy z Was dumni, obiecujemy wsparcie modlitwą!


Archiwa