Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja 2017

Wieczornicę patriotyczną przygotowali wszyscy nowicjusze i wszyscy wzięli w niej aktywny udział. Piękną dekorację sali kominkowej zrobił Maciej Murańka. Spotkanie prowadził Grzegorz. Referaty historyczne wygłosili: Jakub o Matce Bożej jako Królowej Polski (3 maja to uroczystość maryjna i państwowa) oraz Damian o kulisach zaborów Polski, Komisji Edukacji Narodowej i ustanowieniu Konstytucji Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych) tego typu ustawa zasadnicza, regulująca zasady życia w konkretnym kraju. Konstytucja Majowa znosiła liberum veto, ograniczała samowolę i przywileje magnaterii, brała w opiekę chłopów, rozszerzała uprawnienia mieszczan, reformowała armię, pozwalała na rozwój kraju i walkę o suwerenność Rzeczpospolitej wobec zakusów państw ościennych. A wszystko to „w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego…” – jak czytamy w cytowanej w referacie Damiana preambule Konstytucji. Ustawa nie wytrzymała próby czasu, kolejne zabory położył kres polskiej państwowości – ale stanowi dumę Polaków i była zawsze ważnym punktem odniesienia dla budowania polskiej przyszłości narodowej. Jak wspominał Damian, Konstytucja zawierała też zapis o tym, że katolicyzm jest religią panującą. Dziś Kościół nie oczekuje tego od władzy świeckiej – rozdział religii od Państwa jest podstawą prawa do wolności religijnej – lecz Kościół aktywnie występuje przeciwko wyrzucaniu z dziedzictwa wielu narodów odniesienia do chrześcijańskich korzeni i wartości, chociażby poprzez rugowanie odniesienia do Boga w preambułach konstytucji państwowych czy unijnych traktatów.

Nowicjusze przygotowali też krótką teatralną rekonstrukcję wydarzeń z posiedzenia sejmu w dniu ustanowienia Konstytucji – 3 maja 1791 r., okraszoną muzyką i wierszami na temat tego momentu w naszej historii. Wszyscy wzięliśmy udział w przedstawieniu, występując w rolach marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, posłów sejmowych i ludu Warszawy. Była też prezentacja filmowa: szczegółowa elektroniczna analiza obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 r.”, która bardzo rzeczowo i interesująco wprowadziła nas w atmosferę tego wydarzenia, prezentując głównych architektów Konstytucji oraz ich przeciwników, pokazując ich postawy widoczne na obrazie, zachowania, a nawet tłumacząc ich emocje. Matejko to malarz opowiadający polską historię. Skorzystaliśmy z jego niezwykle ciekawych podpowiedzi i wyjaśnień. Całość zakończył Apel Jasnogórski pod figurą Matki Bożej Królowej Towarzystwa Chrystusowego i Polonii Zagranicznej, z odśpiewaną litanią loretańską do NMP.

Takie świętowanie wydarzeń narodowych w nowicjacie: w formie uroczystych akademii z oprawą muzyczną, wierszem, sięganiem do wiedzy historycznej – ma dla nas podwójną wartość. Z jednej strony uczy pamiętać o przeszłości, dostarcza nam niezbędnej wiedzy i kształtuje postawy godne Polaka; z drugiej strony uczy nas przekazywać tę wiedzę Polakom na emigracji, dbać o zachowanie naszego dziedzictwa narodowego i świadomości polskości wśród rodaków na wychodźstwie, a szczególnie wśród młodego pokolenia emigrantów. Tym bardziej, ważne było, że 3 maja każdy z nas aktywnie włączył się w upamiętnienie tego wydarzenia.


Archiwa