Życzenia na Boże Narodzenie

15 grudnia 2019

Prorok Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza na świat, pokazuje, jak wielką łaską dla każdego człowieka jest Wcielenie. Wszechmogący Bóg przyjmuje ludzkie ciało, aby wyzwolić całe stworzenie spod władzy grzechu. Codziennie mamy możliwość korzystania z tego daru w Eucharystii – przyjmując Ciało Chrystusa czystym sercem. Ta zbawienna prawda została zawarta w haśle rozpoczynającego się roku duszpasterskiego: „Eucharystia daje życie.”
Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były przepełnione obecnością nowonarodzonego Zbawiciela. Niech radość z bliskości Pana umacnia wzajemną miłość i wprowadza w serca pokój. Na nowy rok 2020 życzymy błogosławieństwa i obfitości łask potrzebnych do pogłębiania osobistej więzi z Synem Bożym.


Archiwa