2019.12.25 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25 grudnia 2019

Świętowanie Bożego Narodzenia jest pełne radości. We wspólnocie Nowicjackiej nasza radość jest tym większa, że gościmy naszego przełożonego generalnego ks. Krzysztofa Olejnika TChr. Po porannych modlitwach uczestniczyliśmy we Mszy św., której przewodniczył ks. Generał.


Archiwa