2019.06.09 – Święcenia episkopatu ks. Szymona Stułkowskiego w Poznaniu.

9 czerwca 2019

Święceń udzielał arcybiskup metropolity poznański ks. Stanisław Gądecki.
W swym herbie, ks. bp. Szymon umieścił słowa: Vos autem dixi amicos – Was nazwałem przyjaciółmi. Święcenia biskupie, pełniącego dotychczas obowiązki Rektora Seminarium Metropolitalnego, zgromadziły licznych przedstawicieli duchowieństwa z kraju i zagranicy, osób życia konsekrowanego, świata nauki, delegatów Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, jak i świeckich zrzeszonych w organizacjach katolickich i dobroczynnych.


Archiwa