2019.05.22 – Prymicje w nowicjacie.

24 maja 2019

Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Roman Melnyk, a kazanie wygłosił ks. Maksymilian Ślusarczyk, bogata była we wspomnienia związane z tym najwcześniejszym etapem formacji, oraz ogromną wdzięczność za troskę ze strony przełożonych i wszystkich tych, którzy swoją pracą i życzliwością wspierali neoprezbiterów na drodze ich powołania. Na zakończenie Mszy Świętej, udzielono błogosławieństwa prymicyjnego wszystkim zgromadzonych.


Archiwa