2019.05.21 – Święcenia prezbiteratu i diakonatu w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej

21 maja 2019

W archikatedrze poznańskiej, z rąk biskupa pomocniczego ks. Damiana Bryla, święcenia prezbiteratu przyjęli: dk. Michał Armatys, dk. Karol Baj, dk. Roman Melnyk i dk. Maksymilian Ślusarczyk. Święcenia diakonatu otrzymali: kl. Wojciech Kułach i kl. Dominik Matuszewski.
Oprócz licznie przybyłych księży chrystusowców z kraju i zagranicy, wspólnie modlili się także kapłani diecezjalni, Siostry Misjonarki Chrystusa Króla, dobrodzieje i przyjaciele naszego zgromadzenia oraz rodziny współbraci otrzymujących święcenia.
Współbraci, którzy przyjęli sakrament święceń powierzamy Dobremu Bogu w naszych modlitwach.


Archiwa