2020.04.12 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

12 kwietnia 2020

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, to dzień wyjątkowo uroczysty i radosny w naszej wspólnocie.

Pierwszym punktem programu była Jutrznia, której przewodniczył ks. Franciszek Gałdyś SChr. Następnie udaliśmy się do refektarza na świąteczne śniadanie. Magister ks. Karol Kozłowski SChr, poświęcił potrawy przygotowane na stół wielkanocnym oraz złożył nam.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Magister, który też wygłosił homilię. W skierowanym do nas słowie zauważył, że Pan Jezus objawił się po zmartwychwstaniu tym, którzy mieli wiarę i miłość. Zaznaczył przy tym, że nam również potrzebne są te cnoty, aby spotkać Chrystusa. Porównał też dzisiejszy świat, gdzie zamknięte są nasze domy i kościoły, do wieczernika, w którym przebywali ukryci Apostołowie. Pan Jezus przyszedł do nich, mimo drzwi zamkniętych. Zmartwychwstałego nie da się zamknąć, zatrzymać lub jakkolwiek ograniczyć!

Po zakończeniu Mszy św. Przez transmisję telewizyjną połączyliśmy się z Ojcem Świętym Franciszkiem, który udzielił uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Pewną niespodziankę przygotował nam ksiądz Socjusz, który w naszym ogrodzie, parku i sadach schował słodkości, których szukaliśmy z dziecięcą radością 😀 W końcu jesteśmy dziećmi Pana Boga, który kocha nas tak bardzo, że w Jezusie Chrystusie oddał za nas życie. Cieszmy się zatem i radujmy.

ALLELUJA!


Archiwa