2020.04.04 – Życzenia Wielkanocne.

4 kwietnia 2020

Wielkanoc 2020 r.

Aniołowie rzekli do niewiast: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie

(Łk 24, 5-7)

Wytrwałe poszukiwanie Boga jest wpisane w życie każdego ucznia Chrystusa. Właśnie dlatego Aniołowie ogłaszają kobietom, które pierwsze przyszły do grobu, wiadomość stanowiącą fundament naszej wiary: Jezus żyje!

W Święta Wielkanocne jesteśmy zaproszeni do tego, aby na nowo uświadomić sobie prawdę o Zmartwychwstaniu Pana. Wśród codzienności nie zapominajmy, że Ten, który wydany w ręce grzeszników umarł na krzyżu, pokonał śmierć i odniósł zwycięstwo nad naszymi grzechami.

Życzymy, aby osobiste doświadczenie Zmartwychwstałego wlało nadzieję w serca i umocniło wzajemną miłość. Niech moc Ewangelii o życiu wiecznym w Chrystusie uwalnia nas od lęku, wyzwala z naszych chorób i słabości. W modlitwach prosimy, aby te Święta Wielkanocne były przeniknięte radością i pokojem, które swe źródło czerpią z miłości Boga.

 


Archiwa