21 lutego 2012 – Jubileusz 70-lecia kapłaństwa o. Witolda Stańczaka

Archiwa