2020.09.27 – Rozpoczęcie 83. Nowicjatu

27 września 2020

W niedzielne popołudnie 27 września, zakończyliśmy rekolekcje prowadzone przez ks. Andrzeja Orczykowskiego TChr – sekretarza generalnego. Dla czterech nowicjuszy było to sześć dni bezpośredniego przygotowania do złożenia pierwszej profesji zakonnej, która odbędzie się 29 września. 

Asp. Łukasz Tworek, asp. Sviatoslav Chernega i asp. Avhustyn Kozeratzkyi włączyli się w trzy ostatnie dni rekolekcji, aby lepiej przeżyć rozpoczęcie kanonicznego nowicjatu. Zostali oni przyjęci do nowicjatu, podczas uroczystych Nieszporów, którym przewodniczył ks. Bogusław Burgat TChr – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Na początku homilii ks. Wikariusz przytoczył słowa Kardynała Założyciela: „Idźmy na całego z Bogiem i Matką Najświętszą! Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz! Wtedy skrystalizuje się duch zakonny, duch totalnego oddania się Bogu i zbawieniu dusz. Oddajcie się na całego Bogu i polskiemu ludowi, wtedy to wszystko sprowadzi na was błogosławieństwo Boże.

Ks. Bogusław przypomniał nam, że na pierwszym miejscu w czasie nowicjatu jest poznanie i rozpoczęcie życia zakonnego, a więc poświęcenie się całkowicie i nieodwołalnie na służbę Bożą. W tym będą nam pomagać Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Charyzmat naszego zgromadzania, jakim jest opieka na polskimi emigrantami, ma nam ułatwić realizacje naszego powołania. Przełożony podkreślił jak ważny jest nieustanny duchowy rozwój – pokonywanie swoich wad i doskonalenie cnót. Odwołując się do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, czcigodny Kaznodzieja zwrócił uwagę, na ważny element duchowości chrystusowców.

Jako zewnętrzny znak przyjęcia do nowicjatu kandydaci otrzymali koloratkę oraz egzemplarz Ustaw i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Świeżo upieczeni nowicjusze, będą żyć jak chrystusowcy i przygotowywać się do złożenia pierwszej profesji zakonnej 29 września 2021 roku.


Archiwa