2020.07.31 – Odpust Porcjunkuli u oo. Franciszkanów w Osiecznej

11 sierpnia 2020

Na początku sierpnia, zakon Franciszkanów świętuje odpust Porcujnkuli. Łacińskie słowo portiuncula oznacza małą cząsteczkę, skrawek gruntu. Porcjunkula to nazwa kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, którą  św. Franciszek w XIII wieku otrzymał w darze od benedyktynów i odbudował własnymi rękami. Znajduje się ok. 2 km od Asyżu, który jest rodzinną miejscowością św. Franciszka. Ten mały kościółek stał się po śmierci świętego miejscem jego kultu. Obecnie, kapliczka znajduje się wewnątrz bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

Papież Paweł VI swoją konstytucją apostolską Indulgentiarium Doctrina w 1967 rozciągnął przywilej uzyskania odpustu pełnego najpierw na franciszkanów, później benedyktynów i na cały Kościół.

Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół franciszkański bądź parafialny, zyskuje odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej oraz modlitwa w intencjach (ogólnej i ewangelizacyjnej), w których w danym miesiącu modli się papież.

W nowicjacie Franciszkanów w Osiecznej odpust był rozszerzony na kilka dni. Dlatego też 31 lipca udaliśmy się na Mszę św., której przewodniczył nasz magister ks. Karol Kozłowski TChr. Również zaangażowaliśmy się w oprawę Eucharystii, szczególnie w Liturgię Słowa. Po Mszy św.  udaliśmy się do refektarza, na odpustową agapę.


Archiwa