2020.04.10 – Wielki Piątek

11 kwietnia 2020

Wielki Piątek jest w Kościele Katolickim dniem, w którym upamiętniamy Mękę i Śmierć Chrystusa. Jezus oddał swoje życie z miłości do wszystkich ludzi, aby nas zbawić. Dlatego też, wspominając tamte wydarzenia kontemplujemy Liturgię Męki Pańskiej.

W naszej nowicjackiej kaplicy Liturgii przewodniczył socjusz ks. Mateusz Socha SChr. Rozpoczęła się ona gestem prostracji, czyli leżenia krzyżem. Później nastąpiła litugia słowa, w czasie której uroczyście odczytaliśmy Mękę Pańską według św. Jana. W wygłoszonej homilii ks. Socjusz zachęcił nas, abyśmy przyjmowali nawet najtrudniejszą wolę Boga z taką pokorą, z jaką przyjmował ją sam Jezus Chrystus. Przypomniał również, że śmierć Jezusa na krzyżu, która dla wielu może wydawać się porażką, jest tak naprawdę jego zwycięstwem. Krzyż ma nam przypominać o miłości Boga do nas. Po kazaniu przyszedł czas na uroczystą Modlitwę Powszechną oraz adorację krzyża. W tym roku oddawaliśmy cześć krzyżowi przez przyklęknięcie. Następnie przyjęliśmy Komunię Świętą. Na zakończenie Liturgii ks. Socjusz przeniósł Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego.

Adorowaliśmy tam Chrystusa w ciszy do późnych godzin nocnych. Na koniec adoracji zaśpiewaliśmy trzecią część Gorzkich Żali.

Liturgia Męki Pańskiej zachęca nas, do ofiarnej miłości, której nauczył nas Pan Bóg. Należy dawać świadectwo, o Jego dobroci i łasce, którą nam wyświadczył – głosić Ewangelię. Dlatego też warto powtórzyć za św. Pawłem: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” (Ga 6,14)


Archiwa