2020.04.09 – Wielki Czwartek

10 kwietnia 2020

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Ewangelia przenosi nas do wydarzeń z Wieczernika, gdzie Nauczyciel spożywa Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami. Podczas wspólnego posiłku łamie chleb i wyjaśnia, że od tego momentu staje się on Jego Ciałem. Następnie podaje kielich z winem, które cudownie przemieniło się w Jego Krew. Jednocześnie Zbawiciel daje swoim uczniom przykład pokory i miłości przez umywanie nóg.

Świętowanie rozpoczęliśmy wspólną kolacją. Senior nowicjuszy Bartosz, złożył wszystkim kapłanom z serca płynące życzenia. Naszą radością była obecność księdza Zbigniewa Dobronia, naszego proboszcza. 

Najważniejszym wydarzeniem była Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana o godzinie 19.00 w naszej nowicjackiej kaplicy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz Franciszek Gałdyś SChr, nasz spowiednik. Ksiądz Franciszek jest kapłanem od 51 lat! Homilię wygłosił socjusz ksiądz Mateusz Socha SChr. W modlitwie powszechnej prosiliśmy Boga za naszego papieża Franciszka, biskupa Stanisława, w intencji Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz o nowe liczne powołania kapłańskie i zakonne do naszego Towarzystwa. Polecaliśmy również Panu Bogu dotkniętych pandemią koronawirusa oraz wszystkich zaangażowanych w pomoc chorym.

Po zakończonej Liturgii trwaliśmy przy Chrystusie na modlitwie. Cisza i skupienie podczas adoracji było okazją do osobistej rozmowy z Panem i uwielbienia Najświętszego Sakramentu. Zdając sobie sprawę, że większość katolików nie mogła dzisiaj uczestniczyć we Mszy świętej, uświadamialiśmy sobie jak wielkim szczęściem obdarzył nas Bóg: mogliśmy przyjąć Jego Ciało w Komunii Świętej.


Archiwa