Wyjazd na Parafię

1 lutego 2015

Pierwszym proboszczem tej parafii był nasz ksiądz Magister. Było to dla nas niesamowite przeżycie, bo mogliśmy zobaczyć jak życie zakonne wygląda na parafii; mogliśmy również wspólnie się modlić z całą rodziną parafialną, co dla nas było zaszczytem. Po Mszach Świętych ks. Proboszcz Zbigniew Regucki TChr zaprosił nas na obiad.

W godzinach popołudniowych udaliśmy się na Sympozjum poświęcone Życiu Konsekrowanemu, które było przygotowaniem do przeżywania Dnia Życia Konsekrowanego. Wysłuchaliśmy tam konferencji wygłoszonej przez ks. Marka Dudka COr o radosnym przeżywaniu swojej konsekracji zakonnej. Następnie w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego, uczestniczyliśmy w Nieszporach, a potem udaliśmy na kolacje do refektarza, gdzie była okazja do spotkania ze współbraćmi.


Archiwa