Wizytacja ks. Biskupa

3 listopada 2014

Cała nasza wspólnota nowicjacka została zaproszona na uroczystą Mszę Świętą, która odbyła się z rana w parafialnym kościele w Mórkowie. Biskup przewodniczył Eucharystii przy asyście księdza proboszcza oraz księży z naszej wspólnoty. Po Mszy Świętej jego Ekscelencja miał czas, aby się przywitać z parafianami z Mórkowa a później został zaproszony na obiad do naszego domu. Razem z księdzem Biskupem modliliśmy się w naszej kaplicy odmawiając z brewiarza godzinę południową. O godzinie 15.00 nasza wspólnota nowicjacka wraz z wiernymi z Mórkowa wzięli udział we wspólnej modlitwie na cmentarzu, którą poprowadził ksiądz Biskup. Po modlitwie jego Ekscelencja udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.


Archiwa