Witamy Księdza Socjusza

7 sierpnia 2017

Socjusz dla Magistra Nowicjatu jest wsparciem, wykonawcą części zadań formacyjnych oraz łącznikiem między nim a nowicjuszami w wielu sprawach codziennego życia nowicjackiego. Dla nowicjuszy jest towarzyszem w drodze. W nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego niemal zawsze był socjusz. Po kilkuletnim wakacie, w tej roli powitaliśmy dziś ks. Jarosława Kocha SChr. Będzie towarzyszył naszemu batalionowi do ślubów 29 września, a w pełni pracować będzie z następnym, 80. batalionem, który zjeżdża się do Mórkowa 19 sierpnia.

Ks. Jarosław Koch SChr pochodzi z Wielkiego Mędromierza koło Tucholi (w Borach Tucholskich), woj. kujawsko-pomorskie, diecezja pelplińska. Ma 28 lat, wyświęcony trzy lata temu, swój nowicjat w Mórkowie odbył w latach 2008/2009. Po święceniach pracował w parafii św. Ottona w Pyrzycach, gdzie był duszpasterzem dzieci, Liturgicznej Służby Ołtarza, prowadził krąg biblijny, Odnowę w Duchu św., a przede wszystkim rodziny z Domowego Kościoła – Ruchu Światło-Życie. W czasach seminaryjnych wyjeżdżał na praktyki do Niemiec (Bochum) i Anglii (Manchester) i do Budapesztu na Węgrzech, a już jako kapłan do Bostonu w Anglii. Jego starszy brat jest księdzem w diecezji pelplińskiej, proboszczem, doktorem historii Kościoła.

Bardzo cieszymy się z przyjazdu Ks. Socjusza. Na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa św. Pawła: „Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13). Wierzymy, że swoją postawą nauczy nas tak pełnego zawierzenia Bogu. Serdecznie witamy i życzymy wszelkich potrzebnych, darów Ducha św. i opieki Matki Bożej.


Archiwa