Wielki Post

15 marca 2015

W tym czasie każdy z nas był zachęcany do podjęcia Wielkopostnych postanowień ku odnowieniu Ducha, relacji z Bogiem i współbraćmi. Nie jest to łatwy czas dlatego prosimy o modlitwę w naszej intencji abyśmy w czasie Wielkiego Postu zbliżyli się do Boga.


Archiwa