Wielka Sobota i Wigilia Paschalna

31 marca 2018

Sprawuje się ją po zachodzie słońca, ale jeszcze przed wschodem w niedzielę. Liturgia ta przypomina nam o najważniejszym wydarzeniu w dziejach świata, czyli o przejściu (pascha) ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego cała liturgia, skupiając się wokół nowego życia w Chrystusie, przepełniona jest symbolami życia, które stanowią główne części Wigilii Paschalnej: światło (liturgia światła), słowo (liturgia słowa, w której rozważamy wielkie dzieła, które Pan Bóg dokonał od początku dla swojego ludu), woda i uczta (Kościół, wraz ze swoimi nowymi członkami odrodzonymi w chrzcie, zostaje zaproszony do stołu, który Pan przygotował swojemu ludowi przez swoją śmierć i zmartwychwstanie). Zakończyliśmy uroczystą procesją rezurekcyjną, w której ogłaszaliśmy światu naszą radość ze Zmartwychwstania Chrystusa.

Autor: A. Łakomy


Archiwa