W sobotę 7 maja przyjechali do nas Klerycy z naszego Seminarium w Poznaniu.

7 maja 2016

Na  początku odbył się mecz piłkarski, który zakończył się wysoką wygraną Nowicjatu – 8:1. Następnie spotkaliśmy się w kaplicy na Nieszporach. Po kolacji i braterskim spotkaniu przy stole,  odśpiewaliśmy Litanię Loretańską przy figurze Matki Bożej Królowej Polonii Zagranicznej mieszczącej się przed naszym domem. 


Archiwa