Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada 2017

Wpatrując się tego dnia w Świętych prosiliśmy o gorliwość w dążeniu do świętości oraz otaczaliśmy modlitwą zmarłych, wypraszając im łaskę zbawienia.
W tych też dnia nawiedzaliśmy okoliczne cmentarze, na których spoczywają nasi współbracia.


Archiwa