Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Lipnie

15 czerwca 2017

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to hołd oddany Żywemu Chrystusowi, który pozostał z nami pod postaciami przemienianego podczas każdej Mszy św. chleba i wina, a także w Najświętszym Sakramencie, adorowanym w monstrancji na ołtarzach całego świata. Ustanowienie Sakramentu Eucharystii miało miejsce w Wielki Czwartek, lecz Wielki Tydzień to czas przeżywania misterium Męki Pańskiej, a potem Zmartwychwstania. Dlatego też Kościół ustanowił po okresie Wielkanocnym uroczystość, podczas której szczególnie czcimy i honorujemy Ciało i Krew Pańską.

W Polsce w ten dzień tradycyjnie odbywa się uroczysta Msza św. oraz procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, rozmieszczonych na ulicach miast i wsi – aby Chrystus Żywy był wszędzie witany, uhonorowany i uwielbiony. Stąd też dzieci sypiące kwiaty przed Panem, palone kadzidło, przystrojone domy i okna domów, pieśni i tłumy wiernych. Przede wszystkim jednak, Ewangelia czytana przy każdym z czterech ołtarzy, śpiewana Suplikacja oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. To wszystko miało miejsce też w tym roku, podczas uroczystości w Lipnie, w których czynnie uczestniczyliśmy – czytając, śpiewając i biorąc udział w procesji, która przeszła ulicami nowej części miejscowości.

Dzień później, w piątek, 16 czerwca, do parafii Mórkowo przyjechał koronowany obraz św. Józefa z klasztoru oo. Karmelitów Bosych z Poznania. W ramach archidiecezjalnej peregrynacji, wędruje on po parafiach, pozostając w każdej po kilka dni, gromadząc na Eucharystii i nabożeństwach głównie rodziny danej parafii. W piątek uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w kaplicy w Lipnie, której przewodniczył o. Stanisław, karmelita z poznańskiego klasztoru, kustosz obrazu. W homilii mówił o wsparciu, jakiego rodzinom katolickim nieustannie udziela św. Józef. Pójdźcie do Józefa – cytował Księgę Rodzaju, zapraszając rodziny parafii Mórkowo do uciekania się o pomoc do św. Józefa w swoich trudnych czasem intencjach i problemach. Każdy z uczestników Mszy św. otrzymał obrazki – miniaturki peregrynującego obrazu dla siebie i domowników, odbyło się także wzruszające odnowienie przyrzeczeń małżeńskich przez kilkanaście par małżeńskich z parafii Mórkowo. W tej uroczystości także czynnie uczestniczyliśmy, wspierając w czytaniach, śpiewie i służbie liturgicznej.


Archiwa