Sympozjum o sł. Bożym o. Ignacym Posadzym

17 stycznia 2015

Temat sympozjum brzmiał: „Przejąć się ideą zakonną”. Mieliśmy okazję wysłuchać wielu referatów dotyczących o. Ignacego. Swoim słowem ubogacili nas m.in. ks. prof. Wojciech Necel TChr, przełożona generalna Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla s. dr Ewa Kaczmarek MChR, były przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. dr Edward Szymanek TChr, ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, postulator procesu beatyfikacyjnego o. Ignacego Posadzego ks. dr Bogusław Kozioł TChr.

Ten dzień był dla nas nie tylko czasem intelektualnego wzrostu, ale i wspólnej modlitwy w intencji szybkiej beatyfikacji Sługi Bożego. Dzień uwieńczyliśmy Mszą Świętą, która odbyła się w małej kaplicy domu głównego Towarzystwa Chrystusowego, w miejscu gdzie znajdują się doczesne szczątki o. Ignacego. W przerwie popołudniowej, wraz z naszym ks. Magistrem, pojechaliśmy na cmentarz w Poznaniu, gdzie pochowani są nasi współbracia. W tym miejscu pochowany był również o. Ignacy, a w 2007 roku jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Domu Głównego naszego Zgromadzenia w Poznaniu.


Archiwa