Święcenia Diakonatu i Prezbiteratu

19 maja 2015

Na diakonów zostali wyświęceni VitalijMelnyk oraz Mateusz Socha, na prezbiterów Jarosław Koch i Damian Jędrzejak. Na uroczystości, oprócz rodziny i przyjaciół kandydatów do święceń, zgromadziło się bardzo wielu naszych księży, jak i kapłanów diecezjalnych oraz z innych zgromadzeń zakonnych. Również były reprezentantki Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.
Sakramentu kapłaństwa udzielił biskup pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej, ks. bp. Grzegorz Balcerek. Po Eucharystii wszyscy zaproszeni goście neoprezbiterów i diakonów udali się do seminaryjnego refektarza na uroczysty obiad. Po obiedzie każdy z nowowyświęconych przyjmował gości w osobnej sali aby tam móc dalej radować się z włączenia w Chrystusowe kapłaństwo. Radujemy się i pamiętamy o nich w naszych modlitwach.

 

Więcej zdjęć na stronie: http://seminarium.chrystusowcy.pl/aktualnosci/Swiecenia-diakonatu-i-prezbiteratu_327

 

Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…


Archiwa