Święcenia diakonatu i prezbiteratu

22 maja 2018

Święceń udzielił bp. Zdzisław Fortuniak, a w czasie podziękowań neoprezbiterzy zauważyli, że biskup Fortuniak jest czwarty w sukcesji po kard. Auguście Hlondzie, a zatem pośrednio święceń miał udzielić sam kard. Hlond. Tego samego dnia neoprezbiterzy otrzymali informację od Przełożonego Generalnego Towarzystwa o swojej pierwszej placówce. Polecajmy nowych wyświęconych Chrystusowców modlitwom.
A. Ławniczak


Archiwa