Śluby wieczyste w Poznaniu

23 kwietnia 2017

Profesja dozgonna składana jest przez kleryków V kursu seminarium, na około miesiąc przed przyjęciem przez nich święceń diakonatu. Tradycyjnie przypada w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym roku, śluby wieczyste złożyli klerycy: Michał Ogrodnik, Mieczysław Dusza, Grzegorz Suski i Przemysław Syguła. Od tego momentu stali się członkami Towarzystwa Chrystusowego na zawsze. Śluby, podczas uroczystej Eucharystii, przyjął Przełożony Generalny, ks. Ryszard Głowacki TChr.

W Towarzystwie Chrystusowym składa się trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa; wszystkie w ramach jednego ślubowania. Pierwsza profesja odbywa się na zakończenie nowicjatu – tradycyjnie 29 września, w uroczystość Świętych Archaniołów. Są to śluby czasowe, złożone na okres jednego roku, które potem ponawia się rokrocznie w seminarium. Śluby dozgonne można złożyć dopiero po trzech latach życia zakonnego. Niemniej, pierwszą profesję należy traktować w duchu i w życiu jak śluby wieczyste, ponieważ nie wstępuje się do zakonu na próbę. To pełne oddanie się Chrystusowi, akt całkowity w każdym momencie życia konsekrowanego. Tak właśnie uczymy się rozumieć śluby w nowicjacie i do takich ślubów się przygotowujemy.

Z wielka radością obserwowaliśmy naszych współbraci kleryków V kursu, którzy składali w Poznaniu swoją wieczystą profesję. Modlimy się za nich i wierzymy, że przed nimi wiele owocnych lat w służbie Chrystusowej. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zaproszenie na tę uroczystość! Niech Was Bóg prowadzi! Już za miesiąc, 23 maja, wspólnie cieszyć się będziemy z Waszych święceń diakonatu.


Archiwa