Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

21 grudnia 2016

„Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały
Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra: Któż jest jak Bóg!
By krańce ziemi słyszały”

Łącząc się z Wami w radości,
wyznajemy przybycie Króla Wszechświata
– w maleńkim Dzieciątku z Betlejem.
„Idźcie i głoście” nadejście Jego królestwa!
Niech miłość, łaska i pokój
zapanują wraz z Nim w naszych sercach.
Nieśmy Go w nasze rodziny,
w naszą rodzinę zakonną,
bliskim i przyjaciołom z kraju i zagranicy,
naszym małym i wielkim wspólnotom.

Na ten świąteczny czas i na Nowy 2017 Rok,
łącząc się z Wami w myślach i modlitwie,
pozostając zawsze z wdzięczną pamięcią,
składamy serdecznie życzenia:
błogosławieństwa Bożego i pokoju serca,
zdrowia i sił, wiary i nadziei.
Niech Dzieciątko Jezus Was umacnia!

Ksiądz Magister z całą Wspólnotą


Archiwa