Przyjęcie do Aspirandatu

22 sierpnia 2015

W tym dniu przyjechał do nas Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki TChr, aby spotkać się z nowymi współbraćmi i przyjąć ich do Aspirandatu. Znakiem jedności z naszą rodziną zakonną stało się wręczenie modlitewnika Towarzystwa Chrystusowego. Po Mszy Świętej zjedliśmy obiad, w czasie którego ks. Generał powiedział parę słów o sobie, a potem każdy z Aspirantów przedstawił się ks. Generałowi.


Archiwa