Przyjęcie aspirantów do nowicjatu 2016/2017

27 września 2016

Po niemal sześciu tygodniach aspirandatu kanoniczny nowicjat rozpoczęło jedenastu nowicjuszy, wśród których jest jeden kandydat na brata zakonnego. Przez najbliższe 365 dni będą przygotowywać się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych w Towarzystwie Chrystusowym, poznając jego ustawy i dyrektorium, ucząc się życia zakonnego w codziennej praktyce.

Uroczyste przyjęcie do nowicjatu odbyło się podczas nabożeństwa nieszporów. Ks. Wikariusz Generalny przewodniczył modlitwom, a podczas homilii opowiedział o swojej niedawnej wizycie w Kazachstanie, gdzie uczestniczył w uroczystości beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego, duszpasterza Polaków zesłanych do obozów pracy w głąb Związku Radzieckiego. Ks. Wikariusz Generalny przypomniał też chlubne przykłady Chrystusowców, którzy poświęcając swoje życie dla wychodźców, pisali bogatą historię Polonii w wielu krajach świata.

„W czasie nowicjatu pragniemy wzmocnić swoje powołanie, poznać Chrystusa, żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, kształtować swoje życie według Ewangelii, poznać zadania, misję i sposób życia Wspólnoty zakonnej, do której chcemy należeć” – zadeklarowaliśmy podczas obrzędu przyjęcia do nowicjatu. Ks. Wikariusz Generalny przyjął nasze deklaracje i dopuścił nas do rozpoczęcia kanonicznego nowicjatu, po czym wręczył nam Ustawy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Z przyjęciem do nowicjatu związane jest noszenie przez nowicjuszy stroju zakonnego krótkiego: koszuli z koloratką. Wieczorem, nasi starsi współbracia z nowicjatu symbolicznie obcięli nam krawaty.

Dziękujemy Bogu za powołanie i Przełożonym za przyjęcie do nowicjatu!
Bardzo się cieszymy i prosimy o modlitwę!


Archiwa