Przygtowania do… i start Góry Tabor

3 lipca 2013

Góra Tabor to wakacyjny zjazd młodzieży, od kilku już dobrych lat organizowany przez nasze zgromadzenie. Wcześniej impreza odbywała się nad morzem, a w tym roku została przeniesiona na teren mórkowskiego nowicjatu. W związku z tym na kilka dni zjeżdża do nas wiele młodzieży w różnym wieku – od uczniów gimnazjum do studentów. Trudno powiedzieć, ilu uczestników przybędzie w tym roku, wszak to nowe nieznane miejsce.
Góra Tabor to przede wszystkim możliwość spotkania młodych ludzi z Bogiem oraz z innymi młodymi, którzy do Niego dążą. Wspólna modlitwa, konferencje, spotkania formacyjne w grupach oraz religijne koncerty czy muzyczne uwielbienie – oto niektóre ze składników planu imprezy. W tym roku jej przewodnim hasłem będzie: „Bóg w Ciebie wierzy”.
Jaką rolę w całym wydarzeniu pełnić będą nowicjusze? Powierzono nam odpowiedzialne zadanie prowadzenia grup, na które podzieleni są uczestnicy Góry Tabor. Będziemy rozmawiać z nim na tematy poruszane na konferencjach, będziemy się wzajemnie dzielili swoimi doświadczeniami życia z Bogiem. Funkcja animatorów będzie dla nas możliwością praktykowania tego, co oględnie nazwać można duszpasterstwem młodzieży. A mówiąc bardziej wprost – przez te kilka dni będziemy towarzyszyli młodym ludziom w ich drodze do Boga, co na pewno będzie dla nas pięknym, ubogacającym doświadczeniem i próbką życia, do którego zdążamy.
Pozdrawiając z Mórkowa Odwiedzających naszą stronę, prosimy o modlitwę za wszystkich uczestników Góry Tabor – w intencji jak największych owoców tego spotkania.

 

 


Archiwa