Pierwsza Profesja 78. Batalionu

29 września 2016

Na ręce Generała Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ryszarda Głowackiego TChr, pierwszą profesję zakonną złożyli: Gniewko Dziedzic, Marcin Kulisz, Łukasz Szymański, Paweł Hałgas i Patrick Studniarz. Przyjęcie do rodziny zakonnej odbyło się podczas uroczystej Mszy Św. z udziałem ponad dwudziestu księży i braci Chrystusowców, w obecności rodzin i bliskich oraz licznej grupy przyjaciół i dobrodziejów Nowicjatu w Mórkowie.

Każdy z profesów ślubował czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, „postanawiając, że przy pomocy łaski Bożej i pod opieką Matki Najświętszej, żyć będą duchem tego Towarzystwa i zgodnie z jego Ustawami” – uroczyście wypowiedzieli w tekście ślubowania. – Niech Pan przyoblecze cię w nowego człowieka – powiedział Ksiądz Przełożony Generalny, zakładając profesom sutanny.

W piątek, 30 września, profesi opuścili Dom Nowicjacki i udali się do Poznania na studia w seminarium. Pożegnaliśmy ich podczas porannej Mszy Świętej. Potem odprowadziliśmy ich pod krzyż na skrzyżowanie dróg; stamtąd pieszo udali się na dworzec i pociągiem dotarli do Poznania.

Od tego dnia w Domu w Mórkowie jesteśmy sami i piszemy historię 79. Batalionu Bożej Podchorążówki. Mamy nadzieję, że dzięki wspaniałemu przykładowi i świadectwu wiary naszych starszych współbraci, dziś już kleryków, będzie nam łatwiej podążać drogą przygotowania do naszych ślubów zakonnych za rok.

Dziękujemy! Niech Was Bóg prowadzi!
OREMUS PRO INVICEM


Archiwa