Pielgrzymka do Potulic

11 lipca 2016

10 lipca z inicjatywy ks. Magistra wyjechaliśmy na pielgrzymkę do Potulic. Potulice są miejscem gdzie wszystko się zaczęło, tzn. powstało Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii zagranicznej. Bardzo serdecznie przywitał i ugościł nas proboszcz kościoła pod wezwaniem Zwiastowania NMP nasz współbrat ks. Maciej Szmytowski SChr. O godzinie 11.00 odbyła się Msza Święta w kościele ZNMP. Po niej zostaliśmy zaproszeni na obiad do ks. proboszcza. W trakcie obiadu dowiedzieliśmy się że ks. proboszcz dodatkowo wspiera kapelana ks. Ryszarda Czajkę SChr. w duszpasterstwie w zakładzie karnym. Po rozmowach zostaliśmy oprowadzeni po byłym pałacu Anieli hrabiny Potulickiej. Hrabina była założycielką Fundacji Potulickich poprzez którą przekazała do użytku Pałac wraz parkiem Towarzystwu Chrystusowemu w 1932r. Niestety wybuch II Wojny Światowej przerwał prężny rozwój Towarzystwa. W trakcie agresji hitlerowskiej, Niemcy przejęli pałac i wszystkie zabudowania, przekształcając je na obóz przesiedleńczy który administracyjnie podlegał pod obóz koncentracyjny w Stutchoff. Po wojnie władze uniemożliwiły odzyskanie budynku, który przekształcili na więzienie. Po przechadzce po parku potulickim wróciliśmy do Kościoła ZNMP. W kościele mieści się krypta grobów rodziny potulicki gdzie pomodliliśmy się za naszą dobrodziejkę hr. Anielę Potulicką. Przed wyjazdem z Potulic nawiedziliśmy cmentarz na którym pochowani są byli więźniowie obozu hitlerowskiego. Większość z pochowanych to małe dzieci, które nie przeżyły trudów warunków obozowych.
W drodze powrotnej do Mórkowa wstąpiliśmy do Katedry Gnieźnieńskiej aby pomodlić się przy sercu naszego założyciela Kardynała Hlonda.


Archiwa