Ósmy dzień odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.

25 sierpnia 2016

Centralnym obchodem była Msza Święta odpustowa której przewodniczył JE bp Grzegorz Balcerek. Msza Święta była odprawiana w intencji kapłanów, kleryków, braci zakonnych i o nowe powołania zakonne i misyjne.
JE bp Grzegorz Balcerek wygłaszając słowo Boże poruszył temat małej liczby powołań w diecezji poznańskiej. Tym samym prosi Lud Boży o modlitwę adoracyjną w intencji powołań.
Po Mszy Świętej mieliśmy okazję spotkać z bp i otrzymać od jego JE osobiste błogosławieństwo.Ks. proboszcz i kustosz sanktuarium zaprosił nas wszystkich na obfity obiad.
Bogu niech będą dzięki.


Archiwa