Ogólnozakonna Pielgrzymka do Matki Bożej Gostyńskiej

12 września 2015

Na początku była konferencja wygłoszona przez Dominikanina ze Szczecina o. Biskupa. Potem była adoracji Najświętszego Sakramentu, i okazja do spowiedzi świętej. W południe rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył J. E. Ks. Bp. Marian Błażej Kruszyłowicz, a wspólcelebrowało wielu kapłanów z różnych zgromadzeń zakonnych, w tym także z naszego Zgromadzenia. Po Eucharystii nawiedziliśmy groby sióstr elżbietanek, które znajdują się na terenie świętogórskiego klasztoru.
Po modlitwie udaliśmy się na wspólny posiłek i już wracaliśmy do umiłowanego Mórkowa.


Archiwa