Odwiedziny kandydatów do święceń

18 maja 2015

Przyjechali wraz z ojcem duchownym seminariumks. Mariuszem Urbanowskim, aby dzień przed przyjęciem święceń uczestniczyć w Eucharystii, w miejscu gdzie właściwie wszystko się zaczęło. Ogarniamy ich nasza modlitwą, bo jutro będą wyświęceni na diakonów i kapłanów.


Archiwa