Odwiedziny chorych w Zaborówcu

24 sierpnia 2017

Od wielu lat klerycy naszego seminarium są odpowiedzialni za ich przebieg, a uczestniczkami w dużej mierze są osoby, które biorą udział w seminaryjnych, comiesięcznych Mszach dla dobrodziejów i przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego. Odwiedziny nowicjuszy rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka, kontynuacją była wspólna kolacja i pogodny wieczorek, w trakcie którego każdy z nowicjuszy powiedział kilka słów o sobie. Wizyta w Zaborówcu przyniosła nam i chorym wiele radości, ale też zmobilizowała do wzajemnej pamięci w modlitwie!


Archiwa