Odpust Porcjunkuli u Ojców Franciszkanów w Osiecznej i rewizyta u nas.

4 sierpnia 2017

Uroczystość Matki Bożej Królowej Aniołów z Porcjunkuli to wydarzenie, które Kościół katolicki opatrzył możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, przy czym należy w stanie łaski uświęcającej w okresie od 3-7 sierpnia nawiedzić klasztor franciszkański, uczestniczyć w Eucharystii i przyjąć Komunię św. Wszystkie warunki spełniliśmy w piątek, 4 sierpnia w Osiecznej, u stóp słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Bolesnej, o godz. 16 uczestnicząc w uroczystej Mszy św. Po spotkaniu przy stołach Słowa Bożego i Ciała Pańskiego, udaliśmy do stołu w refektarzu klasztoru, a potem do sali wspólnotowej, gdzie razem z Braćmi Mniejszymi rozmawialiśmy o podobieństwach i różnicach życia w naszych nowicjatach. Z tej rozmowy narodziła się koncepcja rewizyty nowicjuszy franciszkańskich w naszym domu, którą zaplanowano na środę, 9 sierpnia.

Ożywione kontakty między nowicjuszami Chrystusowców z Mórkowa i Franciszkanów z Osiecznej należą do tradycji. Zwykle przybierały charakter wzajemnych odwiedzin, przyjacielskiej rywalizacji piłkarskiej, wspólnej modlitwy i spotkań przy stole. Tym razem podczas odwiedzin Franciszkanów w Mórkowie zabrakło tylko meczu piłkarskiego. W środę przyjechali do nas Ojciec Magister i czterech nowicjuszy. To ostatnia okazja, ponieważ pod koniec sierpnia składają swoją pierwszą profesję. Ich okres formacji przed pierwszymi ślubami trwa prawie dwa lata – przez cały pierwszy rok odbywają postulat w klasztorze we Wschowej. Bardzo ucieszyliśmy się z tej wizyty, pokazaliśmy Braciom Mniejszym nasz dom, wspólnie w kaplicy odmówiliśmy modlitwy południowe z Liturgii Godzin, sporo rozmawialiśmy o naszych drogach powołaniowych. Każdy z nas ma inną historię, wyczuwamy różnice w charyzmacie, ale wypełnia nas jeden duch oraz to samo pragnienie służby i pełnego zawierzenia się Bogu. To było bardzo budujące spotkanie.

Serdecznie dziękujemy Braciom Franciszkanom za zaproszenie na odpust, odwiedziny u nas, wspólną modlitwę i przyjaźń. Pamiętamy o Was w modlitwie. Pokój i dobro!


Archiwa