Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada 2015

Ten dzień był w naszym Domu przeżywany w szczególny i doniosły sposób- o czym miał świadczyć nieco inny, odświętny porządek dnia. Dla nas, jako przyszłych Chrystusowców którzy będą posługiwać wśród Polonii Zagranicznej, bardzo ważnym zadaniem jest, aby rozwijać w sobie miłość do Polski, oraz poznawać i rozumieć historię jej dziejów. Punktem kulminacyjnym tego dnia była Eucharystia w intencji Ojczyzny którą sprawował ks. Sylwester Marzec SChr, prefekt naszego Seminarium. Wieczorem zgromadziliśmy się w Sali Wspólnoty, gdzie odbył się przygotowany przez nas Wieczór Patriotyczny, podczas którego śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a także przybliżaliśmy sobie historię utraty niepodległości oraz całą historię jej odzyskiwania. Wieczór zakończyła wspólna modlitwa i odśpiewanie Hymnu Narodowego.


Archiwa