Nabożeństwa majowe

23 maja 2018

Oprócz odmawianej codziennie litanii w kaplicy spotkaliśmy się także na wspólnej modlitwie z mieszkańcami okolic Mórkowa pod figurą Maryi Królowej Polonii Zagranicznej przed domem nowicjatu. Ponadto uczestniczymy w nabożeństwach pod kapliczką maryjną w Mórkowie.

Autor: A. Ławniczak


Archiwa